Phụ trách đào tạo & Giám đốc trung tâm

Thầy Giáo: Trần Đình Tùng

Mobile: 0969.515.273

Địa chỉ: 70 KP2– Trảng Dài – Biên Hòa